CODE BLUE 2024

16 Marca 2024 – SOBOTA*

8.30 – 9.00 Rejestracja uczestników

9.00 – 9.05 – Oficjalne rozpoczęcie Konferencji

9.05 – 9.25 Wykład inauguracyjny

„Together We are stronger. IFEM with Poland” – dr Ffion Davis, President of International Federation for Emergency Medicine

SESJA 1 Diagnostyka w stanach nagłych

9.25-9.45  – Badania przyłóżkowe u pacjentów w stanach nagłych – mgr Ewa Dryja, Kierownik Działu Diagnostyki Laboratoryjnej, Uniwersytecki Szpital   Kliniczny w Opolu

9.45-10.05 – Trudny dostęp naczyniowy – jakie mamy opcje? – lek. med. Marcin Kubiak, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu

10.05-10.25 – Obserwacja pacjenta po przetoczeniu krwi i jej składników – dr n. med. Iwona Rajca – Biernacka, Dyrektor Regionalnego Centrum Krwidoawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu

10.25-10.45 – Przydatność ultrasonograficznego pomiaru szerokości nerwów wzrokowych wraz z osłonkami (ONSD) dla rozpoznania wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego w czasie podejmowania medycznych czynności ratunkowych – dr n. med. i n. o zdr. Dominik Gałuszka, adiunkt naukowo-dydaktyczny, Wydział Ochrony Zdrowia, Akademia Tarnowska w Tarnowie; mgr Katarzyna Ślusarczyk, doktorantka Szkoła Doktorska Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

10.45-11.00 – Panel dyskusyjny

11.00-11.15 – Wykład sponsorowany – Bank Spółdzielczy

11.15 – 11.30 PRZERWA KAWOWA

SESJA 2 Kardiologia

11.30-11.50 – Ostre stany w EKG – dr n. med. Agnieszka Wojdyła-Hordyńska, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu

11.50-12.10 – Nie każde uniesienie odcinka ST to zawał – lek. med. Robert Zieliński, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu

12.10-12.30 – Choroby predysponujące do zespołu nagłej śmierci arytmicznej – Julia Woźniak, Wydział Lekarski, Uniwersytet Opolski

12.30-12.45 – Panel dyskusyjny

SESJA 3 Chirurgia i Urologia

12.45-13.05 – Ostre niedokrwienie jelit w przebiegu zatorowości tętnicy krezkowej górnej – krótka rezerwa czasowa od początku objawów do wdrożenia leczenia. – lek. med. Radosław Bilat, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu,

13.05–13.25 – Stosunek seksualny w procesie terapeutycznym pacjenta z kolką nerkową – lek. med. Michał Iwanicki, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu

13.25-13.45 – Analiza struktury świadczeń medycznych udzielonych w SOR pacjentom kierowanym do Chirurga Szczękowo-Twarzowego – mgr piel. Ada Lisowska, Wydział Lekarski Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu, lek. med. Damian Konieczny, dr n. med Roman Sadowski, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu 

13.45-14.00 – Panel dyskusyjny

14.00-14.15 Wykład sponsorowany – Lellek

14.15-14.30 Wykład sponsorowany – HAMMERmed

14.30-15.20 – PRZERWA OBIADOWA

SESJA 4 Pediatria

15.20-15.40 – Urazy nerki IV stopnia wg AAST u dzieci – leczenie zachowawcze i… wyjątek potwierdzający regułę. Jak postępować z pacjentem pediatrycznym po takim urazie, hospitalizowanym w oddziale innym niż chirurgii dziecięcej? – lek. med. Aleksandra Bednarczyk, lek. med. Zbigniew Kosakowski, Oddział Kliniczny Chirurgii Dziecięcej, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu

15.40-16.00 – Dziecko z kwasicą ketonową – postępowanie przed przekazaniem do ośrodka specjalistycznego. – lek. med. Agnieszka Ochab, Klinika Pediatrii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu.

16.00-16.15 – Panel dyskusyjny

SESJA 5 Choroby Wewnętrzne

16.15-16.35 – Jak nie przeoczyć w SOR endokrynologicznych stanów nagłych? Studium przypadków.– lek. med. Weronika Juruć, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu

16.35-16.55 – Krwawienie z przewodu pokarmowego – droga do badania endoskopowego – lek. med. Bartosz Bartosik, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu

16.55-17.15 – Diabulimia – czyli co łączy cukrzycę typu I z zaburzeniami odżywiania? – Alicja Sierakowska – Wydział Lekarski, Uniwersytet Opolski

17.15-17.30 – Panel dyskusyjny

* w tym dniu, dzięki uprzejmości Grupy Lellek – Partnera wydarzenia będzie możliwość jazdy testowej zaprezentowanymi samochodami z ich oferty. 

17 Marca 2024 – NIEDZIELA

9.30-10.00 – Otwarcie biura Konferencji

SESJA 1 Neurologia i Psychiatria

10.00-10.20 – Delirium u osób starszych w trakcie hospitalizacji – mgr Aleksandra Cymbała, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu

10.20-10.40 – Stany nagłe w neurologii dziecięcej – prof. dr hab. n. med. Justyna Paprocka, Kierownik Katedry i Kliniki Neurologii Dziecięcej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

10.40-11.00 – Ostry udar mózgu – postępowanie przedszpitalne i szpitalne – dr hab. n. med. Beata Łabuz-Roszak, Konsultant Wojewódzka w dziedzinie neurologii w województwie opolskim, Kierownik Oddziału Neurologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Jadwigi w Opolu

11.00-11.15 – Panel dyskusyjny

SESJA 2 Anestezjologia i Intensywna Terapia

11.15-11.35 – Nagłe Zatrzymanie Krążenia – przeżywalność pacjentów, jak wypadamy na tle innych krajów. – prof. AŚ dr hab. Klaudiusz Nadolny – Kierownik, Katedra i Zakład Ratownictwa Medycznego, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Akademia Śląska w Katowicach. Dyrektor, Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu

11.35-11.55 – eCPR. Czym jest i kiedy stosować? – dr hab. n. med. Tomasz Czarnik, prof. UO, Wydział Lekarski Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu

11.55-12.15 – Dobre praktyki w przekazywaniu pacjenta z oddziałów szpitalnych na OAiIT – mgr piel. Joanna Szaporów, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu

12.15-12.35 – Trudne drogi oddechowe – algorytmy postępowania – lek. med. Agata Uchacz, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu

12.35-12.55 – Wpływ ciśnień parcjalnych O2 i CO2 na śmiertelność pacjentów po ROSC – mgr inż. Arkadiusz Wilczek, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu

12.55-13.10 – Panel dyskusyjny

13.10–13.25 – PRZERWA KAWOWA

SESJA 3 Choroby Zakaźne

13.25-13.45 – Czy kura może zabić? Wstrząs septyczny. Studium przypadku – rat. med. Kamila Gumieniak, Szpital Wojewódzki w Opolu
13.45-14.05 – Międzynarodowe wytyczne postepowania w sepsie – lek. med. Anna Robinson, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu
14.05-14.25 – Why Q’SOFA should not  be used to help diagnose patients with sepsis. An Evidence Based Medicine perspective – prof. Gary Gaddis MD, PhD Washington University in St. Louis, USA

14.25-14.40 – Panel dyskusyjny

SESJA 4 Prawo medyczne

14.40-15.00 – Czynności personelu medycznego podejmowane bez zgody pacjenta lub przy jego sprzeciwie w świetle prawa – Kancelaria Adwokacka – adw. Damian Ściubidło

15.00-15.05 – Oficjalne zakończenie Konferencji

Warsztaty praktyczne - 15 Marca 2024 - Piątek*
  1. DOSTĘPY NACZYNIOWE POD KONTROLĄ USG – LEK. MED. MARCIN KUBIAK, UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W OPOLU (80 MIN)
  2. TAMOWANIE KRWOTOKÓW (W TYM Z SZYI I DRÓG RODNYCH) – RAT. MED. ANDRZEJ KLINIEWSKI, RAT. MED. EMILIA OSIŃSKA (80 MIN)
  3. TAMOWANIE MASYWNYCH KRWAWIEŃ Z ZASTOSOWANIEM RESUSCYTACYJNEJ OKLUZJI BALONOWEJ AORTY (REBOA) – MARTA STEC, FARMA QUALITY STEC SP. Z O.O. (80 MIN)
  4. KONIKOTOMIA I KONIKOPUNKCJA – RAT.MED. MARCIN KLEPCZAREK, MARCIN SPRAWKA – YOSHI INNOVATION S.A. (80 MIN)
  5. USG FAST – LEK. MED. FILIP KUCHARSKI, UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W OPOLU (80 MIN)
  6. DRENAŻ JAMY OPŁUCNOWEJ A MINITORAKOTOMIA – LEK. MED. MACIEJ LICZKO, UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W OPOLU (80 MIN)

PLAN WARSZTARÓW:

3 GRUPY WARSZTATOWE (ROTACYJNIE)
9:00 – Rozpoczęcie warsztatów
Blok I

9:00-10:20
10:20-11:40
11:40-13:00

13:00-13:30 – Przerwa obiadowa

Blok II

13:30-14:50
14:50-16:10
16:10-17:30

* Serwis kawowy dostępny w trakcie warsztatów

Kopia – Kopia – SHOCK ROOM
Fundacja Na Rzecz Rozwoju Medycyny SHOCK ROOM
Scroll to Top