CODE BLUE 2024

Konferencja

code Blue 2024 - 15-17 marca 2024

Szpitale często używają kryptonimów, aby ostrzec swój personel o nagłym lub innym zdarzeniu. Kody te mogą być przesyłane przez centralę w szpitalu lub bezpośrednio do personelu za pomocą narzędzi komunikacyjnych, tj. pagery. Kody umożliwiają przeszkolonemu personelowi szpitala szybkie i odpowiednie reagowanie na różne zdarzenia.

CODE BLUE – oznacza nagły przypadek medyczny, tj. nagłe zatrzymanie serca lub oddechu. 

O KONFERENCJI:

Jedną z naszych inicjatyw zaplanowanych na rok 2024 jest zorganizowanie konferencji naukowej zatytułowanej „CODE BLUE”, skupiającej wybitnych specjalistów medycyny, którzy podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem ze środowiskiem medycznym i akademickim.

Naszym celem jest zaangażowanie środowiska medycznego do wymiany doświadczeń i poszerzania wiedzy, która ma służyć podniesieniu kwalifikacji kadr medycznych i zapewnić jakość wykonywanych świadczeń. Aby zapewnić jakość oferowanych usług niezbędne jest również odpowiednie zaplecze sprzętowe i lekowe, dlatego też naszym celem jest również współpraca z producentami i przedstawicielami handlowymi oferującymi najlepszej jakości produkty medyczne.

Konferencja Fundacji SHOCK ROOM – „CODE BLUE – 2024” skierowana jest do środowiska lekarskiego, pielęgniarek, położnych, ratowników medycznych oraz studentów kierunków medycznych.

Za udział w Konferencji przyznawane będą punkty edukacyjne.

Patronat Honorowy

Patronat Medialny

Kopia – Kopia – SHOCK ROOM
Fundacja Na Rzecz Rozwoju Medycyny SHOCK ROOM
Scroll to Top