CODE BLUE 2024

Komitet naukowy
 • dr hab. n. med. prof. UO Tomasz Czarnik – Wydział Lekarski Uniwersytetu Opolskiego; Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu;
 • dr n. med. i n. o zdr. Dominik Gałuszka – adiunkt naukowo-dydaktyczny, Wydział Ochrony Zdrowia, Akademia Tarnowska w Tarnowie
 • dr n. med. Jacek Kleszczyński – Wydział Lekarski Uniwersytetu Opolskiego; Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu;
 • lek. med. Jarosław Kostyła – Konsultant Wojewódzki województwa opolskiego w dziedzinie medycyny ratunkowej;
 • Prof. AŚ dr hab. Klaudiusz Nadolny – Kierownik, Katedra i Zakład Ratownictwa Medycznego, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Akademia Śląska w Katowicach. Dyrektor, Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu
 • dr n. o zdr. Katarzyna Szwamel – Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego; 
 • dr n. med. Sławomir Tubek – Wydział Lekarski Uniwersytetu Opolskiego; 
 • dr n. med. Grzegorz Waligóra – Kierownik Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy.

Komitet organizacyjny
 • mgr Aleksandra Cymbała
 • mgr piel. Ada Lisowska
 • mgr inż. Arkadiusz Wilczek
 • mgr inż. Grzegorz Wolf
Fundacja Na Rzecz Rozwoju Medycyny SHOCK ROOM
Scroll to Top