SHOCK ROOM

O Fundacji

W maju 2023 roku narodziła się nowa inicjatywa, mająca na celu podnoszenie jakości świadczonych usług medycznych oraz przyczynienie się do poprawy bezpieczeństwa i zdrowia ludzkości, poprzez edukację i wdrażanie innowacji.

MISJA

Misją Fundacji na Rzecz Rozwoju Medycyny SHOCK ROOM jest dążenie do dynamicznego podnoszenia standardów i jakości opieki zdrowotnej wpływających na bezpieczeństwo świadczonych usług medycznych poprzez edukację, innowacje i wspieranie społeczności medycznej. Naszą misją jest również promocja pierwszej pomocy i zachowań prozdrowotnych od najwcześniejszych lat. Wreszcie misją jest dążenie do ułatwienia pacjentom nawigacji w kompleksowym i zawiłym systemie ochrony zdrowia.

WIZJA

Wizja naszej fundacji obejmuje transformację społeczeństwa poprzez kompleksowy rozwój obszaru opieki zdrowotnej, kształcenie społeczeństwa od najwcześniejszych lat, a także umożliwienie pacjentom pełnego korzystania z zasobów systemu ochrony zdrowia.

Doskonale Wykwalifikowana Kadra Medyczna: Marzymy o społeczności, w której personel medyczny doskonale opanowuje najnowsze technologie i techniki leczenia, ciągle podnosząc jakość opieki zdrowotnej. Chcemy być źródłem inspiracji i wiedzy, które prowadzą do dynamicznego rozwoju zawodowego personelu medycznego.

Społeczeństwo Zdolne Udzielać Pierwszej Pomocy: Wyobrażamy sobie społeczeństwo, w którym każdy obywatel, niezależnie od wieku, posiada umiejętności udzielania pierwszej pomocy. Działamy na rzecz stworzenia kultury społecznej, w której każdy czuje się pewnie w udzielaniu skutecznej pomocy przedmedycznej.

Zdrowy Tryb Życia od Dzieciństwa: Pragniemy, aby dzieci i młodzież były świadome znaczenia zdrowego stylu życia. Nasze programy edukacyjne skupiają się na kształtowaniu nawyków prozdrowotnych od najwcześniejszych lat, tworząc społeczeństwo, które docenia i pielęgnuje swoje zdrowie.

Łatwiejsza Nawigacja w Systemie Ochrony Zdrowia: Dążymy do stworzenia systemu, w którym pacjenci łatwo orientują się w procesach opieki zdrowotnej. Poprzez innowacyjne rozwiązania, aplikacje mobilne i kampanie informacyjne, umożliwiamy pacjentom pełne korzystanie z zasobów systemu ochrony zdrowia.

Zaangażowanie Społeczności: Widzimy naszą rolę nie tylko jako dostarczycieli usług, ale także aktywnych uczestników w społecznościach lokalnych. Współpracujemy z lokalnymi liderami, szkołami i organizacjami społecznymi, aby dostosować nasze działania do konkretnych potrzeb społeczności.

Innowacje dla Lepszej Opieki Zdrowotnej: Pragniemy być katalizatorem innowacji w opiece zdrowotnej, współpracując z instytucjami badawczymi, firmami technologicznymi i przedsiębiorstwami medycznymi. Działamy na rzecz wprowadzenia nowoczesnych rozwiązań, które zwiększają efektywność diagnostyki i leczenia.

391695568_299966642994463_4959204834669244036_n


Nasza fundacja aspiruje do stworzenia społeczeństwa, w którym opieka zdrowotna jest dostępna, skuteczna i ludzka, a wszyscy jego członkowie są świadomi, zaangażowani i odpowiedzialni za swoje zdrowie.

Fundacja SHOCK ROOM - Praktycy dla praktyków

Bo Fundacja to Ludzie

Nasz Zespół

Aleksandra Cymbała

Prezes Zarządu Fundacji

1640769376406

Arkadiusz Wilczek

Członek Zarządu Fundacji. Specjalista ds. Jakości

Kopia – Kopia – SHOCK ROOM

Ada Lisowska

Członek Zarządu Fundacji

Scroll to Top