CODE BLUE 2024

Wytyczne przesyłania abstraktów CODE BLUE 2024

Przesyłanie abstraktów
 
Tutaj możesz przesłać abstrakt na Ogólnopolską Konferencję CODE BLUE, 15-17 marca 2024 r. Prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcjami dotyczącymi przesyłania abstraktów przed przesłaniem. Streszczenia muszą zawierać oryginalne dane naukowe zebrane przez autora (autorów). Wszystkie streszczenia zostaną poddane przeglądowi przez Komitet Naukowy. Komitet Naukowy zastrzega sobie prawo do określenia, czy zgłoszenie zostanie przyjęte, a jego decyzja jest ostateczna. Ostateczny program z podziałem na sesje tematyczne ustala organizator.
  
Ważne daty
 • Termin nadsyłania streszczeń prac przez autorów: 31.01.2024 r. (NOWY TERMIN!!!)
 • Termin przesłania ostatecznych wersji (po ewentualnej korekcie): 28.02.2024 r.
 • Termin ogłoszenia pełnego programu Konferencji: 01.03.2024 r.
Informacje ogólne
 • Typy przesyłania abstraktów:
  • Oryginalne badania kliniczne i eksperymentalne
  • Opis przypadku
 • Maksymalny limit znaków: 2 000 znaków bez spacji (bez tytułu, autorów i tabel/obrazów).
 • Język zgłoszenia: Polski.
 • Streszczenia badań powinny mieć następującą strukturę:
  • Wstęp
  • Cel pracy
  • Metodologia
  • Wyniki
  • Wnioski
 • Wszystkie nadesłane abstrakty muszą być oryginalne oraz nigdzie do tej pory nie prezentowane. Wszelkie streszczenia naruszające prawa autorskie i/lub zawierające plagiat zostaną odrzucone.
 • Czas przeznaczony na przedstawienie prezentacji wynosi maksymalnie 15 minut. Przewidziane jest dodatkowe 5 minut na zadawanie pytań oraz dyskusję.

Tematyka prac

 • Przesyłane streszczenia prac powinny dotyczyć stanów nagłych spotykanych na różnych poziomach lecznictwa szpitalnego.
 Załączniki
Kopia – Kopia – SHOCK ROOM
Fundacja Na Rzecz Rozwoju Medycyny SHOCK ROOM
Scroll to Top